Latest News

March 25, 2015

சமகால அரசியல் நிலவரம் தொடர்பாக கலந்துரையாடல்
by admin - 0

மன்னார் மாவட்டத்தின் முசலி மேற்கில் (20.03.22015) ,குடத்தனை (24/3/2015) போன்ற இடங்களில்  இளஞர்களை சந்தித்த தமிழ்த் தேசிய மக்கள் முன்னணி சமகால அரசியல் நிலவரம் தொடர்பாக கலந்துரையாடல் ஒன்றை நடத்தியது.
தமிழ்த் தேசிய மக்கள் முன்னணி

தமிழ்த் தேசிய மக்கள் முன்னணி

தமிழ்த் தேசிய மக்கள் முன்னணி

தமிழ்த் தேசிய மக்கள் முன்னணி

தமிழ்த் தேசிய மக்கள் முன்னணி
« PREV
NEXT »