Latest News

October 07, 2013

தமிழீழ தலைவர் எங்கே? இன்றும் எம்முடன்! அதிரடியாக விபரிக்கிறார்: பிரதமர் வி.உருத்திரகுமார்
by admin - 0தமிழீழ  தலைவர் எங்கே? இன்றும் எம்முடன். ஈழத்தமிழரின் நிலையில் எமது உதவும் நிலை தொடர்கிறது விபரிக்கிறார் நாடு கடந்த தமிழீழ அரசாங்கத்தின் பிரதமர் வி.உருத்திரகுமார் லங்காசிறி வானொலியின் அரசியல் களம் வட்ட மேசை நிகழ்வில் கருத்துரைத்தார்.« PREV
NEXT »

No comments