Latest News

September 21, 2013

கிளிநொச்சி மாவட்ட தபால் மூல வாக்களிப்பு முடிவுகள்
by admin - 0

கிளிநொச்சி  மாவட்டத்தில் அளிக்கப்பட்ட தபால் மூலமான வாக்களிப்பில்

இலங்கை தமிழரசுக்கட்சி 756 வாக்குகளையும், 
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணி 160
வாக்குகளையும் ஐக்கிய தேசியக்கட்சி 01 வாக்குகளையும் பெற்றுள்ளன. 
இ.த.க            756 
ஐ.ம.சு.மு    160
  ஐ.தே.க           01
செல்லுப்படியான வாக்குகள்        919
நிராகரிக்கப்பட்ட வாக்குகள்           10
அளிக்கப்பட்ட வாக்குகள்               929
பதிவுசெய்யப்பட்ட வாக்குகள்     970
« PREV
NEXT »

No comments