Latest News

August 17, 2015

வவுனியா மாவட்ட தபால் மூல முடிவுகள்!
by Unknown - 0

வவுனியா மாவட்ட தபால் மூல முடிவுகள்

இலங்கை தமிழரசுக் கட்சி:804
ஐக்கியத் தேசியக் கட்சி : 280
ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர முன்னணி: 97
மூஸ்லீம் காங்கிரஸ்:46
ஈழ மக்கள் ஜனநாயகக் கட்சி :17
மக்கள் விடுதலை முன்னணி :04
« PREV
NEXT »

No comments