Latest News

January 09, 2015

கோப்பாய்,குண்டசாலை,பண்டாரகம தேர்தல் தொகுதி முடிவுகள்
by admin - 0

கோப்பாய் தொகுதி தேர்தல் முடிவு

மைத்திரிபால சிறிசேன- 27,161
மஹிந்த ராஜபக்ஷ-  6,211


குண்டசாலை தொகுதி தேர்தல் முடிவு

மைத்திரிபால சிறிசேன- 41,238
மஹிந்த ராஜபக்ஷ-  32,930

பண்டாரகம தொகுதி தேர்தல் முடிவு
மஹிந்த ராஜபக்ஷ-  61,199
மைத்திரிபால சிறிசேன- 48,469
« PREV
NEXT »